Poslovnik Općinskog vijeća

Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje

  • način konstituiranja Općinskog vijeća,
  • ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika,
  • ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
  • postupak izbora i razrješenja,
  • radna tijela Općinskog vijeća,
  • način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
  • sazivanje, rad i tijek sjednice, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Okrug.

Poslovnik

Poslovnik