Pretraživanje dokumenata

Dnevni red i radni materijali

U ponedjeljak, 29. listopada 2012. godine s početkom u 18:30 sati, u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug - općinskoj vjećnici održati će se 23. sjednica Općinskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom: