Pretraživanje dokumenata

Dnevni red i radni materijali

U ponedjeljak, 20. kolovoza 2012. godine s početkom u 18:00 sati, u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug - općinskoj vjećnici održati će se 22. sjednica Općinskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom: