Pretraživanje dokumenata

Dnevni red i radni materijali

Sjednica će se održati 14. prosinca 2016. godine (srijeda) s početkom u 20,00 sati u zgradi nove Područne škole Petar Berislavić na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B (Gospino).