Pretraživanje dokumenata

Odluka o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Okrug - travanj 2019

Repozitorij dokumenata / Javno savjetovanje / Zatvorena savjetovanja / Odluka o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Okrug - travanj 2019