Pretraživanje dokumenata

Dnevni red i radni materijali

Dana 27 . travnja 2016. godine (srijeda), s početkom u 19:00 sati u zgradi nove Područne škole Petar Berislavić, na adresi Put Mavarčice 24B (Gospino), Okrug Gornji održati će se izvanredna 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug sa sljedećim dnevnim redom: