Pretraživanje dokumenata

Dnevni red i radni materijali

Dana 29. listopada 2015. godine (četvrtak), s početkom u 19:00 sati u zgradi nove Područne škole Petar Berislavić, na adresi Put Mavarčice 24B (Gospino), Okrug Gornji održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug sa sljedećim dnevnim redom: