Dodjela uskrsnica

 

Na temelju Zaključka Općinskog načelnika Općine Okrug od 05. travnja 2011. godine, a u svezi sa člankom 92. Statuta Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09) dajem slijedeću
 
 
O B A V I J E S T
 
 
Općina Okrug dodjeljuje potpore povodom USKRSA i to:
 
UMIROVLJENICIMA potporu u naravi (bakalar) uz slijedeće uvjete:
-da imaju prebivalište na području Općine Okrug
-da se vode u Popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-da visina mirovine ne prelazi iznos od 1.800,00 kn
 
Bakalar umirovljenici moraju osobno preuzeti uz predočenje slijedeće dokumentacije :
 
1.Odrezak zadnje primljene mirovine
 2.Osobna iskaznica
 
Napomena: Umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Okrug, a ne vode se u Popisu HZMO za ovo područje ili su u međuvremenu ostvarili pravo na mirovinu dužnisu osobno prijaviti upis odnosno promjenu podataka pred Područnim uredom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Splitu te izdanu potvrdu ili rješenje predočiti zajedno sa ostalom dokumentacijom.    
 
NEZAPOSLENIMA potporu u novcu uz slijedeće uvjete:
 
-da imaju prebivalište na području Općine Okrug
-da se vode u evidenciji Zavoda za zapošljavanje ne duže od trigodinei nisu stariji od 28 godina.          
Pravo na novčanu potporu ostvaruju u iznosu od 200,00 kn.
 
Uskrsnicu nezaposleni moraju osobno predići uz predočenje slijedeće dokumentacije :
 
1. Osobna iskaznica
 

Svi koji udovoljavaju navedenim uvjetima, potporu, uz predočenje gore navedene dokumentacije, mogu predignuti u prostorijama Općine Okrug (prizemlje), Bana Jelačića 17. Okrug Gornji 18. i 19. travnja 2011.  u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.