Dokumentarni film povodom Dana Oćine Okrug 2022. godine - projekti od 2017. do 2022.