Europski dani arheologije 2023. u Okrugu i Trogiru! Pridružite nam se!

Muzej grada Trogira i ove se godine pridružuje manifestaciji Europski dani arheologije! Pridružite nam se i vi na predavanju „Tragovi prošlosti u zapadnom dijelu Čiova – dosadašnje spoznaje i pokazatelji prvih arheoloških istraživanja” koje će se održati u kripti crkve Uzvišenja sv. Križa u Okrugu Gornjem u petak, 16. lipnja u 19:30 te na stručnom arheološkom vodstvu „Prapovijesna i antička prošlost Trogira“ u subotu, 17. lipnja u 10:00 sati u lapidariju Muzeja grada Trogira. Osim toga, Muzej grada Trogira 16. i 17. lipnja sve posjetitelje časti besplatnim ulazom u stalni postav! 

 

Trogirsko-okruškim programom na Europskim danima arheologije predstavit će se preliminarni rezultati projekta podvodnih i kopnenih arheoloških istraživanja zapadnog dijela otoka Čiova, koji vodi viša kustosica Lujana Paraman u suradnji s dr. sc. Matom Paricom s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru te dr. sc. Filomenom Sirovicom iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, uz potporu Općine Okrug i Splitsko-dalmatinske županije. Prvi istraživački projekt baštine zapadnog dijela Čiova usmjeren je na zaštitu i valorizaciju slabo poznate i neistražene čiovske baštine, kao integralnog dijela prošlosti trogirskog područja i važnog resursa i generatora održivog ekonomskog i društvenog razvoja.

 

PROGRAM EUROPSKIH DANA ARHEOLOGIJE U OKRUGU I TROGIRU:

Petak, 16. 6. | 19:30 – 20:30
Predavanje
„Tragovi prošlosti u zapadnom dijelu Čiova – dosadašnje spoznaje i pokazatelji prvih arheoloških istraživanja”
kripta crkve Uzvišenja sv. Križa, Okrug Gornji

• Iako je otok Čiovo od prapovijesnog razdoblja integralni dio trogirskog teritorija, prošlost je ovog otoka slabo istražena. Predavanje donosi uvid u dosadašnje spoznaje o (pra)povijesti zapadnog dijela Čiova te prve rezultate arheoloških istraživanja provedenih u studenom 2022. i travnju 2023. godine. Projekt podvodnih istraživanja predstavit će dr. sc. Mate Parica, a projekt kopnenog terenskog prgleda Lujana Paraman.
U sklopu predavanja bit će predstavljen i sami proces terenskog arheološkog istraživanja i postterenske obrade, a moći će se razgledati i dio (ulomaka) predmeta pronađenih prilikom istraživanja u studenom 2022. i travnju 2023. godine.

Subota, 17. 6. | 10:00 – 12: 00
Stručno vodstvo
„Prapovijesna i antička prošlost Trogira – arheološko vodstvo“
lapidarij Muzeja grada Trogira i povijesna jezgra grada

• Stručno vodstvo donosi obilazak lapidarija Muzeja grada Trogira i povijesne jezgre Trogira koji vodi viša kustosica Lujana Paraman. U sklopu vodstva će biti predstavljene dosadašnje spoznaje o prapovijesnoj i antičkoj prošlosti Trogira, te rezultati istraživanja u sklopu projekta Trogir Through Time u suradnji s Austrijskim Arheološkim Institutom u Beču i Institutom za arheologiju u Zagrebu.
Za stručno vodstvo se možete prijaviti na: lujaparaman@gmail.com.

 

PREDAVAČI:

Lujana Paraman je diplomirana arheologinja i viša kustosica u Muzeju grada Trogira. Od 2013. g. posvećena je istraživanju, zaštiti i prezentaciji arheološke baštine Trogira i trogirskog područja, pri čemu surađuje s domaćim i stranim muzejskim, znanstvenim i obrazovnim institucijama te privatnim istraživačkim sektorom.

Dr. sc. Mate Parica je izvanredni profesor na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru gdje je zaposlen od 2007. godine. Tijekom višegodišnjeg rada vodio je niz istraživačkih projekata i iskopavanja s posebnim naglaskom na podvodna arheološka nalazišta te razdoblja najranije prošlosti Dalmacije.