JAVNI POZIV za ostvarivanje prava iz Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Općine Okrug - medicinska rehabilitacija u ustanovi ''BIOKOVKA''

1. Pozivaju se umirovljenici i korisnici prava iz socijalnog programa Općine Okrug sa zdravstvenim tegobama/bolestima za koje postoji potreba medicinske rehabilitacije, zainteresirani da pravo rehabilitacije ostvare u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju ''BIOKOVKA'', Makarska, da podnesu zahtjev Općini Okrug radi prava na financiranje troškova za prijevoz i smještaj (puni pansion) u navedenoj ustanovi.

Vrijeme planiranog odlaska/boravka u ''BIOKOVKU'' jeste u mjesecu ožujku 2023. godine.

2. Umirovljenik/korisnik prava iz socijalnog programa može pravo na  financiranje aranžmana u ''BIOKOVKI'' ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

-   prijavljeno prebivalište na području Općine Okrug,

-   status umirovljenika/korisnika prava socijalne skrbi,

- medicinska dokumentacija o bolestima za koje postoji potreba rehabilitacije.

Tijekom boravka u specijalnoj ustanovi obvezno je nošenje zaštitne maske za lice.

3. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji obvezno treba dostaviti slijedeće isprave:

-  osobnu iskaznicu (u preslici)

- odrezak od zadnje mirovine/potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka

-  medicinsku dokumentaciju (nalaz neurologa, fizijatra ili radiološki nalaz u preslici)

4. Zahtjev s prilozima treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA OKRUG, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji, s naznakom ''MEDICINSKA REHABILITACIJA U BIOKOVKI – ne otvaraj''.

5. Rok za dostavu zahtjeva je 31. siječnja 2023. godine, pri čemu zahtjev mora stići na općinski protokol u navedenom roku bez obzira na način dostave.

6. Otvaranje zahtjeva obaviti će povjerenstvo sastavljeno od 3 (tri) člana, koje će zapisnički utvrditi pristigle zahtjeve, da li su uredni u smislu vremena podnošenja i obveznih priloga, utvrditi rang listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i prijedlog Odluke o pravu na financiranje te dostaviti Općinskom načelniku na donošenje.

7. Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Okrug www.okrug.hr, te Gradskom radiju Trogir.

8. Obrazac zahtjeva se može preuzeti u prostorijama općinske uprave Općine Okrug svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 11.00 sati te od 12.00 do 13.30 sati ili putem web stranice www.okrug.hr.

9. Za dodatne informacije ili pomoć za ispunjavanje zahtjeva zainteresirani mogu dobiti/ostvariti u prostorijama općinske uprave Općine Okrug u uredovno radno vrijeme uprave ili putem broja 091 2006 170 te e-pošte:  opca.uprava@okrug.hr