Konačna lista dodjele stipendija za 2021./2022. godinu

Konačna lista dodjele stipendija za 2021./2022. godinu

           Dodjeljuju se stipendije učenicima i studentima s područja Općine Okrug u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. kako slijedi:

I.    Učenici:
1. Patricija Radić (kriterij uspjeha)
2. Lorena Pušelja (kriterij uspjeha)
3. Lovre Topić (kriterij uspjeha)
4. Stella Pavković (kriterij uspjeha)
5. Anto Valenta (socijalni kriterij)


II.    Studenti:
1. Ivan Agnić (kriterij uspjeha, student 1. godine)
2. Tomislav Pranjić (kriterij uspjeha, student viših godina)
3. Martina Topić (kriterij uspjeha, student viših godina)
4. Ivana Kovačević (kriterij uspjeha, student viših godina)
5. Mia Radić (kriterij uspjeha, student viših godina)
6. Ana Miše (kriterij uspjeha, student viših godina)
7. Magdalena Radić (kriterij uspjeha, student viših godina)
8. Danijela Ćurić (kriterij uspjeha, student viših godina)
9. Stela Brkić (kriterij uspjeha, student viših godina)
10. Petar Vujić (kriterij uspjeha, student viših godina)
11. Ana Radić (kriterij uspjeha, student viših godina)
12. Meri Radić (kriterij uspjeha, student viših godina)
13. Mate Prnjak (kriterij uspjeha, student viših godina)
14. Antonia Šimić (kriterij uspjeha, student viših godina)
15. Ivan Tomić (socijalni kriterij, student 1.godine)
16. Antonio Vukadin (umjetnički program, student viših godina)
                         

Ova Odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Okrug i web stranici Općine Okrug www.okrug.hr.       
Sa korisnicima stipendije prema ovoj Odluci Općinski načelnik će zaključiti ugovor kojim će urediti međusobna prava i obveze.