LOKALNI IZBORI 2021 - Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Okrug

LOKALNI IZBORI 2021 - Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Okrug

Vlada Republike Hrvatske raspisala je izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dana 14. travnja 2021. godine svojom Odlukom KLASA; 022-03/21-04/105 URBROJ; 50301-21/06-21-2.

Sjedište izbornog povjerensrva Općine Okrug na dan održavanja izbora ( 16. svibnja 2021. godine ) biti će u OSNOVNOJ ŠKOLI OKRUK U OKRUGU GORNJEM Put Mavarčice 24 B Okrug Gornji. a do tada u Općinskom sudu Split, Stalna služba u Trogiru. Berislavićeva 1.

Dana 17. i 18. travnja 2021. godine dežuramo u vremenu od 9 do 13 sati. Kontakt mail za taj dan je oip.okrug@izbori.hr, kontaktirati nas mozete dana 17. i 18. 04. 2021. i na  telefon 021 798 355 (inače na 021 798 345 i mob/ 098 331 528).