OBAVIJEST o nastavku i novom modelu za ostvarivanje prava sufinanciranja logopeda/psihologa

Obavještavamo roditelje/skrbnike djece s područja Općine Okrug da  u 2022. godini Općina nastavlja sufinancirati terapije logopeda  ili psihologa za djecu predškolske ili školske dobi u visini 50% cijene tretmana i to najviše do dva tretmana tjedno po djetetu.
Radi ostvarenja prava na sufinanciranje roditelji/skrbnici djece u obvezi su podnijeti Općini Okrug Zahtjev na propisnom obrascu i priložiti traženu dokumentaciju.

Zahtjev se podnosi na adresu:
Općina Okrug, Bana Jelačića 17., Okrug Gornji,
neposrednom predajom na općinski protokol ili putem pošte.

Novčanu potporu  će Općina Okrug isplaćivati na račun roditelja na početku mjeseca za protekli mjesec, a temeljem ispostavljenog računa ovlaštenog logopeda/psihologa.
Roditelji/skrbnici koji ne podnesu zahtjev na navedeni način u 2022. neće ostvariti pravo na sufinanciranje tretmana logopeda i/ili psihologa.