OBAVIJEST O POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PRIKUPLJNIH KATASTARSKOM IZMJEROM ZA K.O. OKRUG S ISTODOBNOM OBNOVOM ZEMLJIŠNE KNJIGE – II. ZONA

OBAVIJEŠTAVAJU SE STANOVNICI OPĆINE oKRUG, NOSITELJI PRAVA NA NEKRETNINAMA I ZAINTERESIRANE STRANKE KOJE U VLASNIŠTVU  IMAJU NEKRETNINE NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE okrug  DA JE U MJESECU RUJNU 2022. GODINE ZAPOČEO POSTUPAK IZLAGANJA KATASTARSKIH PODATAKA PRIKUPLJENIH NOVOM KATASTARSKOM IZMJEROM  I ISTODOBNO POSTUPAK OBNOVE  ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA II. ZONU koja obuhvaća nekretnine područja K.o Okrug:

Slika:  II. zona obuhvata označena zelenom bojom

SVI POSJEDNICI, VLASNICI I  NOSITELJI DRUGIH STVARNIH PRAVA BIT ĆE POZIVANI PISMENIM POZIVOM DA SE O SVOJIM POSJEDNIČKIM I VLASNIČKIM PRAVIMA, TE O  DRUGIM STVARNIM PRAVIMA IZJASNE PRED POVJERENSTVOM ZA KATASTARSKU IZMJERU I ZEMLJIŠNO KNJIŽNIM POVJERENSTVOM. STRANKE U URED POVJERENSTVA TREBAJU DOĆI U VRIJEME NAZNAČENO U PISMENOM POZIVU I SA SOBOM OBVEZNO DONIJETI ISPRAVE NAVEDENE U POZIVU ZA ROČIŠTE-RASPRAVU.

NAPOMINJEMO DA JE U INTERESU SVAKE STRANKE DA SE POZIVU ODAZOVE RADI ZAŠTITE SVOJIH VLASNIČKIH I DRUGIH PRAVA. POVJERENSTVO ZA KATASTARSKU IZMJERU I OBNOVU ZEMLJIŠE KNJIGE RADI  U PROSTORIJAMA OPćinskE dvoranE (BIVŠA SPORTSKA DVORANA)  na adresi BANA JELAČIĆA 15., OKRUG gORNJI SVAKI RADNI DAN U VREMENU OD 8,00 DO 14,00 SATI.

inforamcije putem telefona

021 662 875 (zemljišno knjižno povjerenstvo)

021 682 959 (katastarsko povjerenstvo)