Obavijest o prethodnoj provjeri (testiranju) i intervju kandidata za radno mjesto prometno-komunalni redar - vježbenik

 

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI (TESTIRANJU) I INTERVJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO
 
 
Prometno-komunalni redar - vježbenik u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Općine Okrug (1 izvršitelj/ica)
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za prijem u službu prometno-komunalnog redara – vježbenika  ( 1 izvršitelj/ica)  koji je objavljen u Narodnim novinama br.85/10 dana, 09. srpnja 2010. g., da će se testiranje (pisana provjera) kandidata održati dana 30. srpnja 2010. godine (petak) od 08:00 do 9:00 sati na adresi Općina Okrug, Bana Jelačića 17, na I. katu u Općinskoj vijećnici. Na testiranje se pozivaju samo kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.
Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova trebaju pristupiti intervju koji će se održati dana 30. srpnja 2010. godine (petak) u 10:00 sati na adresi Općina Okrug, Bana Jelačić 17, na I. katu u uredu Općinskog načelnika .
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i provjeru znanja za radno mjesto prometno-komunalnog redara- vježbenika :
 
-         Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08), čl. 1.-15.; 34.-36.; 78.-86.; 183.- 192.
-         Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03- pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) čl. 1.- 6. i 16.-18.
-         Prekršajni zakon (Narodne novine br. 107/07) čl. 5.; 13. -17.; 31.- 34.; 41. – 43.; 143. – 150; 228. - 245.
-         Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Okrug br. 4/10)