Očitovanje - poštanski ured u Okrugu Gornjem

Nastavno na upit Slobodne dalmacije, a u svezi poštanskog ureda u Okrugu Gornjem, dostavljamo očitovanje na isti:
 
"Poštovani, 
 
 

Temeljem zahtjeva koji ste dostavili elektronskim putem dana 17. kolovoza 2021. godine, a  kojim tražite očitovanje vezano za prestanak rada poštanskog ureda u Okrugu Gornjem na adresi Bana Jelačića 19., upućujemo kako organiziranje i pružanje poštanskih usluga korisnicima naše Općine jeste u obvezi i nadležnosti trgovačkog društva HP - Hrvatske pošte d.d.

Općina Okrug kao jedinica lokalne samouprave Hrvatskoj pošti cijelo vrijeme rada ureda pružala je i pruža pomoći i podršku u organiziranju poslovanja i to kako slijedi:

- 2003., a potom i 2004. godine  nadležna općinska tijela su donijela odluke o prenamjeni prostora općinske zgrade u Okrugu Gornjem, na adresi Bana Jelačića 19. sve kako bi se omogućio veći prostor za rad poštanskog ureda. Do navedenoga vremena  namjena predmetnog općinskog prostora u prizemlju bila je utvrđena za djelatnosti banke, ambulante, knjižnice, a potom aktima iz spomenutih godina i za poštanski ured. Poštanski ured je do tog vremena radio u drugom, manjem prostoru općinske zgrade, površine 29 m2. Dakle, povodom pisma namjere Hrvatske pošte Općina Okrug je donijela potrebne akte i poduzela radnje kako bi se omogućilo korištenje većeg prostora, površine 57,05 m2 za rad poštanskog ureda u Općini Okrug u naselju Okrug Gornji.

Nastavno na prethodno, nakon akata o promjeni namjene i uvjeta dodjele poslovnog prostora, u 2005. godini, Općina Okrug je raspisala natječaj po kojem je sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa HP- Hrvatskom poštom  s početkom zakupa  24.08.2006. godine i trajanjem na vrijeme od 15 godina po cijeni od 20,00 kn/m2, a koji iznos  zakupnine  se tijekom cijelog trajanja zakupa kompenzirao na ime ulaganja na uređenje prostora od strane Hrvatske pošte. Napominjemo kako je tijekom postupka dodjele prostora  i sklapanja ugovora  Hrvatska pošta bila upoznata sa svim uvjetima i rokovima važenja zakupa i njegovog prestanka.

 - 2017. godine Općinski načelnik Općine Okrug u cilju pravovremenog uređenja međusobnih odnosa i organiziranja poslovanja kako poštanskih usluga ali jednako tako važno i radi osiguranja uvjeta za obavljanje djelatnosti iz samoupravnog djelokrug Općine Okrug koje je ista dužna osigurati (dječji vrtić, komunalne djelatnosti i usluge) pokrenuo inicijativu vezano za prostor koji Hrvatska pošta ima u Općini Okrug u svom vlasništvu, u naselju Okrug Donji, a koji je ista izdala za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Na sastanku održanom 29. studenog 2017. u prostorijama općinske uprave između predstavnika Općine Okrug i Hrvatske pošte, Općinski načelnik u cilju iznalaženja rješenja vezano za predmetni poslovni prostor u Okrugu Gornjem iznio više prijedloga, od kojih je jedan bio da poštanski ured nastavi s radom u prostoru  zgrade u Okrugu Gornjem na osnovu produžetka ugovora s tim da Hrvatska pošta Općini Okrug pod istim uvjetima da u zakup prostor u svom vlasništvu koji se nalazi u Okrugu Donjem. Drugi prijedlog bilo je etažiranje poslovnih prostora i njihova zamjena vlasništva između Općine Okrug i Hrvatske pošte kojim bi Hrvatska pošta dobila prostor za poštanski ured u Okrugu Gornjem, a Općina Okrug prostor u zgradi u naselju Okrug Donji za ispostavu dječjeg vrtića i urede trgovačkih društava u vlasništvu Općine Okrug koji obavljaju poslove iz njenog samoupravnog djelokruga radi zadovoljavanja javnih potreba.

Hrvatska pošta od zajedničkog sastanka 2017. godine nije pokazala zainteresiranost za prijedloge Općine Okrug  osim za produljenje ugovora pod istim uvjetima odnosno po cijeni zakupa od 20,00 kn/m2, a koji interes su iskazali prema Općini Okrug  u godini isteka zakupa i nakon Odluke Općinskog vijeća Općine Okrug od 13. ožujka 2021. godine kojom se poslovni prostori u zgradi koja se nalazi u dijelu ulice Bana Jelačića u Okrugu Gornjem, a koja je u vlasništvu Općine Okrug, mogu koristiti u prvom redu za djelatnosti opće javne uprave koje obavlja Općina Okrug,te poslove koje obavljaju pravne osobe čiji osnivač je Općina Okrug ili sa kojima Općina Okrug ima sklopljen ugovor za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Okrug br. 4/21 (https://www.okrug.hr/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=3220&Command=Core_Download&language=hr-HR&PortalId=0&TabId=).

Sukladno gore navedenoj Odluci Općina Okrug ne može produljiti postojeći Ugovor pod istim uvjetima kao prije 15 godina, ali se nadamo da će Hrvatska pošta u što skorije vrijeme pronaći najpovoljnije rješenje, odnosno prostor na području Okruga, te nastaviti pružati poštanske usluge svim mještanima i gostima naše Općine.

Obavještavamo Vas kako će ovo očitovanje u cijelosti biti objavljeno na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr, te proslijeđeno Trogirskom portalu na objavu.

S poštovanjem,

Ivica Radić, općinski načelnik"