Odluka o dodjeli stipendija

 

Na temelju čl. 16. st. 6. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/09) u predmetu dodjele učeničkih i studentskih stipendija u Općini Okrug u 2010./2011. godini, Općinski načelnik Općine Okrug utvrđuje konačnu listu i donosi
 
                              
O D L U K U
o dodjeli stipendija
 
 
Dodjeljuju se stipendije učenicima i studentima s područja Općine Okrug u školskoj/akademskoj godini 2010./2011. kako slijedi:
 
I.            Učenici:
 
Anđela Matijašević (kriterij uspjeha) i Ivano Vukman (socijalni program).
 
II.          Studenti:
 
Ante Dobričić (kriterij uspjeha, I. godina); Ivana Ilak, Tanja Radić, Lucia Vudrić, Ana Kafadar, Dunja Flak, Lovre Čulina, Kasja Radić, Darija Kuzmanić i Jelena Munjiza (kriterij uspjeha, više godine studija); 
                    
     Lea Brkić (socijalni kriterij, I godina); Andrea Lucia
     Zanki, Lukić Dušanka i Božo Dujić (socijalni kriteriji, više
     godine studija);
 
     Ana Grabovac (temeljem čl.12. Odluke).
           
Sa korisnicima stipendije Općinski načelnik će zaključiti ugovor kojim će urediti međusobna prava i obveze.