Održana 10. sjednica Općinskog vijeća

 

Temeljem čl. 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09) obavještavamo da je 28. srpnja (srijeda) 2010. godine održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine ( općinskoj vijećnici ) Bana Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj, gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp.Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanić), gosp. Dominik Matković, gđa. Merica Bešker, gosp. Pero Ćurić, gosp. Frane Radić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominik Matković), gosp. Ante Bareta, gosp.Mario Jakšić, gosp. Nikola Đidara  (HDZ) gosp. Dalibor Bareta, gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP) u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radić i zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, pročelnika i rukovoditelja stručnih službi Općine Okrug, usvojilo je slijedeće akte :

1. Odluku o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
2. Odluku o usvajanju Revidiranog investicijskog programa Projekta EKO Kaštelanskog zaljeva 2010. i prihvaćanju Dodatka 3. Ugovora o prikupljanju, vlasništvu, tretmanu i korištenju sredstva namjenske cijene vode za realizaciju MEIP, Eko Projekta
3. Odluku o komunalnom doprinosu
4. Odluku o usklađivanju Prostornog plana uređenja Općine Okrug sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
5. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveškog državljana Dagfinu Tore Norum
6. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveškog državljana Tore Hvidsand i Norum Edie
7. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveškog državljana Sabina i Semsudin Leto
8. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveškog državljana Otto Magnus Gussias i Bente Pladsen Gussias
9. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveškog državljana Britt Sandvik i Jan Erik Berg
10. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveškog državljana Knut Gisholt
11. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Okrug
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2010.
13. Zaključak o davanju suglasnosti Općine Okrug u postupku lokacijske dozvole za izgradnju pristupne prometnice