Održana 10. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 10. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 30. studenog 2022. godine održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa Bruna Dadić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše, gosp. Nikica Gotovac gosp. Mario Vukman (nezavisni vijećnici s liste grupe birača nositelja Ivice Radić),  gosp. Zlatan Letica (HNS), gosp. Zoran Ljubica (nezavisni vijećnik), gosp. Ivan Čamber i gosp. Ivan Majdić (HDZ) u nazočnosti  općinskog načelnika, pročelnica i službenika upravnih odjela Općine Okrug te direktora trgovačkih društava u vlasništvu Općine Okrug i direktora TZO Okrug provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

  1. Proračun Općine Okrug za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025.
  2. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2023.
  3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
  4. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2023.
  5. Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade
  6. Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao katastarska čestica 4749 K. o Okrug Novi
  7. Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine označene kao katastarska čestica  2374/12 K. o Okrug

Općinsko vijeće je primilo na znanje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje I-IX 2022. godine.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata