Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem čl. 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09) obavještavamo da je 24. rujna (petak) 2010. godine održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine ( općinskoj vijećnici ) Bana Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj, gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp.Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanić), gosp. Dominik Matković, gđa. Merica Bešker, gosp. Pero Ćurić, gosp. Frane Radić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominik Matković), gosp. Ante Bareta, gosp.Mario Jakšić, gosp. Nikola Đidara  (HDZ) gosp. Dalibor Bareta, gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP) u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radić i zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, predstojnice, pročelnika i rukovoditelja stručnih službi Općine Okrug, usvojilo je slijedeće akte :

1. Odluku o dodjeli godišnje nagrade Općine Okrug

2. Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug

3. Odluku o izmjeni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Okrug

4. Odluku o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, ploča s brojevima zgrada i način podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte

5. Plan gospodarenja otpadom Općine Okrug za razdoblje 2010.-2018. godine

6. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima i Vlastitom pogonu Općine Okrug

7. Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Općini Okrug  

8. Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture

9. Odluku o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug

10. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2010. godinu