Održana 4. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 4. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 20. i 22. studenog 2021. godine održana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj dana 20. studenog 2021. (dana 22. studenog 2022. odsutan/spriječen), gosp. Ivica Radić (predsjedatelj dana 22.studenog 2021.), gđa Bruna Dadić, gđa. Ivana Mamuza Miše, gđa. Marina Piveta,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac (nezavisni vijećnici s liste grupe birača nositelja Ivice Radić), gđa Sanja Kuzmanić Komadina (HDZ), gosp. Josip Perković (HSP), gosp. Zlatan Letica (HNS) i Zoran Ljubica (nezavisni vijećnik) u nazočnosti  općinskog načelnika, pročelnica i službenika upravnih odjela Općine Okrug, direktora i predstavnika trgovačkih društava u vlasništvu Općine Okrug i direktora TZO Okrug provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

 1. Proračun Općine Okrug za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024.
 2. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2022.  
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 4. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2022.
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2022.   
 6. Program javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2022.
 7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2022.
 8. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.
 9. Smjernice razvoja sustava  civilne zaštite Općine Okrug za period 2022.-2025.
 10. Analizu stanja i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug za 2022.
 11. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split na području Općine Okrug za 2022.
 12. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2022
 13. Odluku o prijenosu postrojenja i opreme bez naknade
 14. Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2022. godine u Općini Okrug
 15. Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade
 16. IV Izmjena Proračuna Općine Okrug za 2021. i projekcija proračuna za 2022. i 2023.
 17. II Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2021.
 18. Program razvoja turizma na području Općine Okrug za 2022. godinu

 

      Vijeće je primilo na znanje Izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata