Održana 6. sjednica Općinskog vijeća

 

 

Dana 22. prosinca (utorak) 2009. godine održana je  6. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine ( općinskoj vijećnici ) Bana Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji.

                 Nakon Aktualnog sata, Općinsko vijeće Općine Okrug  u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp.Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanić), gosp. Dominik Matković, gđa.Merica Bešker, gosp. Frane Radić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominik Matković), gosp. Nikola Đidara, gosp.Ante Bareta, gosp.Mario Jakšić (HDZ) gosp. Dalibor Bareta, gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP) u nazočnosti  općinskog načelnika  gosp. Ivice Radić i zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, pročelnika i rukovoditelja stručnih službi Općine Okrug , usvojilo je slijedeće akte :

1. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini

2. Program gradnje  objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2010.

3.  Program javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2010.

4.  Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2010.

5. Program korištenja sredstava Proračuna Općine Okrug za potrebe socijalne skrbi u 2010. 

6. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Okrug 2010.

7. Proračun Općine Okrug za 2010. s projekcijama Proračuna za 2011. i 2012. godinu    

8 . Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2010.

9. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug

10. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Okrug

 

                   Općinsko vijeće je prihvatilo Proračun Općine Okrug za 2010. godinu s  projekcijama Proračuna za 2011. i 2012. Proračun je usklađen sa  potrebama razvojnih programa, prioritetima Općine Okrug  i postojećom situacijom . Ukupni prihodi i primitci se planiraju u iznosu od  32.960.00,00 kn, od čega se planira ostvariti 18.750.00,00 kn izvornih općinskih prihoda  te 14.245.000,00 kn pomoći iz države i županije. Ukupno planirana sredstava proračuna raspoređena su u tekuće i razvojne programe od čega se kao najznačajnije zastupljeni rashodi ističu sredstava za izgradnju osnovne škole u iznosu od 11.080.000,00 kn, gradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 8.090.000,00 kn ,održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 2.475.000,00  kn, izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 1.200.000, 00 kn financiranje programa javnih potreba u športu, kulturi, socijali, zaštiti i spašavanju i ostalim društvenim djelatnostima u iznosu od 4.325.000,00 kn.