Održana 6. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 6. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 26. ožujka 2022. godine održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa Bruna Dadić, gđa. Ivana Mamuza Miše, gđa. Marina Piveta,  gosp. Nikica Gotovac (nezavisni vijećnici s liste grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Zlatan Letica (HNS), Zoran Ljubica (nezavisni vijećnik), gosp. Ivan Majdić  (HDZ)
u nazočnosti  općinskog načelnika, pročelnica i službenika upravnih odjela Općine Okrug, direktora trgovačkih društava u vlasništvu Općine Okrug i direktora TZO Okrug provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

1.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug u 2021.
2.    Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021.
3.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2021.
4.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
5.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2021.  
6.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2021.
7.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2021.
8.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Davatelja javne usluge t. d. RUDEJ d.o.o. (obrazac IRDJU) za 2021.    
9.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2021.
10.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2021.
11.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2021.
12.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2021.  
13.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.
14.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2021.
15.    Odluku o izmjeni Odluke o naknadi vijećnika Općinskog vijeća Općine Okrug

 

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata