Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

 

 
          Temeljem čl. 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09) obavještavamo da je 31. svibnja (ponedjeljak) 2010. godine održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine ( općinskoj vijećnici ) B. Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji.
         Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj, gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp.Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanić), gosp. Dominik Matković, gosp. Pero Ćurić, gosp. Frane Radić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominik Matković), gosp.Ante Bareta, gosp.Mario Jakšić, gosp. Nikola Đidara  (HDZ) gosp. Dalibor Bareta, gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP) u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radić i zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, pročelnika i rukovoditelja stručnih službi Općine Okrug, usvojilo je slijedeće akte :
             - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Okrug u 2009.
             - Zaključak o prihvaćanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2009.
            - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2009.
            - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2009.
            - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava Proračuna Općine Okrug za potrebe socijalne skrbi u 2009.
            - Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2009. godinu
            - Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića
            - Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2010. s odlukama o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug u 2010
      - Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Okrug
            - Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, divljih životinja i zvijeri, te način postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
            - Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug

            - Odluku o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika