Održana 9. sjednica Općinskog Vijeća

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa Bruna Dadić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše, gosp. Nikica Gotovac gosp. Mario Vukman (nezavisni vijećnici s liste grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Zlatan Letica (HNS), gosp. Zoran Ljubica (nezavisni vijećnik), gosp. Ivan Čamber i gosp. Ivan Majdić (HDZ) u nazočnosti  općinskog načelnika, pročelnica upravnih odjela Općine Okrug, službenika upravnih odjela Općine Okrug, ravnateljice i direktora ustanove odnosno trgovačkih društava u vlasništvu Općine Okrug i direktora TZO Okrug provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

 1. Zaključak o razmatranju i prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Okrug za razdoblje od 2018. - 2021.
 2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješća Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022.
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj - lipanj 2022.
 4. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2022. i projekcija proračuna za 2023. i 2024.
 5. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 6. III. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
 7. II. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2022.
 8. Odluku o dodjeli javnih priznanja
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića KADUJICA
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KADUJICA 
 11. Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
 12. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata