Održana osnivačka Skupština Turističke zajednice Općine Okrug

 

U petak, 23. srpnja 2010. godine u 9,00 sati, održana je osnivačka Skupština Turističke zajednice Općine Okrug sa slijedećim dnevnim redom:
 
-utvrđivanje kvoruma
1. Izbor verifikacijske komisije
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja
3. Izvješće općinskog načelnika i potvrđivanje mandata članovima Skupštine Turističke zajednice
4. Prijedlog Statuta Turističke zajednice Općine Okrug
5. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Okrug
6. Izbor članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Okrug
7. Izbor članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Okrug
8. Izbor predstavnika/ce TZ Općine Okrug za Skupštinu TZ Splitsko – dalmatinske županije.
 
Prema odredbama novog Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma osnivačkoj Skupštini prethodilo je ishođenje prethodne suglasnosti Ministarstva turizma Republike Hrvatske na Statut Turističke zajednice Općine Okrug i na sastav Skupštine Turističke zajednice Općine Okrug. Prema zakonskim odredbama, broj predstavnika koje članovi Turističke zajednice Općine Okrug mogu imati u Skupštini određen je prema njihovom udjelu u prihodima Turističke zajednice (turistička članarina i 25 posto uplaćene boravišne pristojbe u godini koja prethodi izbornoj godini) pa je tako sastav Skupštine Turističke zajednice Općine Okrug, koja prema Statutu ima sedamnaest članova, slijedeći: sedam članova iz skupine iznajmljivača, pet članova iz skupine kampovi, obrti-vile, dva člana iz skupine turističke i uslužne djelatnosti te tri člana iz skupine ugostiteljstvo, promet i trgovina.
 
Članovi Skupštine Turističke zajednice Općine Okrug jednoglasno potvrđeni na osnivačkoj Skupštini su:
 
PREDSTAVNICI SKUPINE IZNAJMLJIVAČA
Gordana Vesanović (predstavnica iznajmljivača za područje Rožac – Milićevo), Dubravka Miše (predstavnica iznajmljivača za područje Tudori – centar mjesta), Aldo Dobričić (predstavnik iznajmljivača za područje Lokvica – Toć – Kuzmići), Duje Dobričić (predstavnik iznajmljivača za područje Mavarčica – Diruni), Anđelka Rubić (predstavnica iznajmljivača za područje Rastići – Bušinci), Nataša Bilić (predstavnica iznajmljivača za područje Okrug Donji – centar – Osoje), Milica Pajičić (predstavnica iznajmljivača za područje Okrug Donji – Punta – Kava).
 
PREDSTAVNICI SKUPINE KAMPOVI, OBRTI - VILE
Dragan Žarković (kamp Rožac), Marina Olujić (kamp Rožac), Stefania Rokov (kamp Labadusa), Ivica Radić (vila Fumija) i Mišo Omrčen (vila Paula).
 
PREDSTAVNICI SKUPINE TURISTIČKE I USLUŽNE DJELATNOSTI
Zvonko Radić (Satur) i Jozo Miše (Trogir Diving centar).
 
PREDSTAVNICI SKUPINE UGOSTITELJSTVO, PROMET I TRGOVINA
Ivan Cvitanović (u.o. Tomislav), Matijana Kuzmanić (obrt Maca) i Pero Kasalo (t.o. Gadža).
 
Na sjednici Skupštine izvršen je i izbor Turističkog vijeća Općine Okrug koje broji 8 članova, a jednoglasno su izabrani: Iris Žarković (kamp Rožac), Mirjana Rokov (kamp Labadusa), Nediljko Sučić (vila Paula), Ivana Mamuza (turističke i uslužne djelatnosti), Saša Gotovac (ugostiteljstvo, promet i trgovina), Dunja Babić, Antonija Vukman i Nada Raštegorac (iznajmljivači).
 
Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma predsjednik Turističke zajednice Općine Okrug je načelnik Općine Okrug Ivica Radić. On je ujedno predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća, a kao predstavnica TZ Općine Okrug u Skupštini TZ Splitsko – dalmatinske županije izabrana je Iris Žarković.