Potpisani ugovori za financiranje škole

Dana 4. veljače 2010. godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture načelnik Općine Okrug Ivica Radić, u prisustvu pomoćnika ministra Josipa Borića, potpisao je tri ugovora temeljem kojih su osigurana financijska sredstva za gradnju nove osnovne škole u Okrugu Gornjem u 2010. godini te sredstva za financiranje izrade prostorno planske dokumentacije u tekućoj godini. Temeljem Ugovora o sufinanciranju, kojeg su potpisali načelnik Radić i ministar Božidar Kalmeta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u 2010. godini sudjelovati u sufinanciranju projekta izgradnje osnovne škole u iznosu od 5 milijuna kuna, a navedena sredstva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu.

 

 

Preostala sredstva potrebna za sufinanciranje škole u 2010. godini osigurana su potpisivanjem Ugovora o realizaciji projekta izgradnje objekta osnovne škole u Općini Okrug na otoku Čiovo temeljem kojeg će Općina Okrug koristiti sredstva ustupljena iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Okrug s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a. Temeljem ovog ugovora Općina Okrug će povući  5.175.000,00 kn sa depozitnog računa HBOR-a za sufinanciranje škole.

 

 

Potpisan je i Ugovor o realizaciji projekta izrade prostorno planske dokumentacije za Općinu Okrug na otoku Čiovu temeljem kojeg će se financirati kapitalni projekt izrade prostorno planske dokumentacije u 2010. godini, a u ovom slučaju također će se, uz sredstva iz proračuna Općine i proračuna Splitsko-dalmatinske županije, koristiti sredstva sa depozitnog računa kod HBOR-a i to u iznosu od 825.000,00 kn.