Poziv klubovima i udrugama

Općina Okrug je za  2010. godinu donijela Programe iz područja javnih potreba (športa, kulture, socijalne skrbi ) kojim se utvrđuju osnovne djelatnosti , poslovi, zadaće i ciljevi te planiraju sredstva .

Isto tako navedenim Programima je utvrđena obveza za sve korisnike Programa da do kraja veljače 2010. godine podnesu vjerodostojno i detaljno izvješće za 2009. godinu o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programima javnih potreba za 2009. godinu sukladno važećim pravnim propisima.

Slijedom naprijed navedenoga pozivam Vas kao korisnika sredstava Proračuna Općine Okrug u 2009. godini  da dostavite izvješće u ostavljenom roku budući je Programima utvrđeno da će se korisnicima koji isti ne dostave uskratiti isplata sredstava iz Proračuna za 2010. godinu.