POZIV NA DOSTAVU BJANKO ZADUŽNICE (Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug)

POZIV NA DOSTAVU BJANKO ZADUŽNICE (Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug)

            Sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za razdoblje od 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Okrug “ br. 2/24), Javnom natječaju za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug, a po donošenju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug od 09. travnja 2024. godine,

pozivaju se odabrani ponuditelji da dostave bjanko zadužnicu na novčani iznos koji obuhvaća dvostruki iznos ponuđene novčane naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ovjerenu od javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

Odabranom ponuditelju ne može se izdati Rješenje o dodjeli dozvole na pomorskom dobru ukoliko ne dostavi traženu bjanko zadužnicu.