Poziv nezaposlenim osobama

 

Sukladno mjerama iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011 i 2012. godinu, uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Okrug objavljuje 
 
POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PRIVREMENI RAD
JAVNI RADOVI
 
Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Općine Okrug, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad po Programu održavanja javnih površina i uređenja okoliša.
 
Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa – komunalniradnici:
- održavanje, čišćenje i uređenje plaža
- održavanje, čišćenje i uređenje javnih površina,
- održavanje zelenih površina i nerazvrstanih cesta,
- održavanje, čišćenje i uređenje groblja
- održavanje i čišćenje dječjih igrališta i javnih prometnih površina
- uređenje poljskih putova
- održavanje,čišćenje i uređenje drugih prostora u vlasništvu i na korištenju općine Okrug
- drugi poslovi utvrđeni Programom
 
Uvjeti potrebni za zasnivanje radnog odnosa:
- najmanje završena osnovna škola
- hrvatsko državljanstvo
 
 
Kriteriji za zapošljavanje osoba u javnom radu su sljedeći:
-nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,
-nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.
 
Prijavi je potrebno priložiti:
- preslik osobne iskaznice
- potvrdu HZZ-a s naznakom vremena prijave u evidenciji nezaposlenih
 
Prijave se dostavljaju najkasnije do 15. svibnja 2011. godine u prostorijama općinske uprave (I kat).
Predviđeno trajanje radova je 4 mjeseca, i to od 16. svibnja do 16. rujna 2011. godine.
 
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Općini Okrug, telefon 796 841 ili 796 962.