Poziv za provjeru znanja za radno mjesto tajnik - vježbenik

 

 OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI (TESTIRANJU) I INTERVJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO:
 
 
        Tajnik - vježbenik u Uredu načelnika (1 izvršitelj/ica)
 
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za prijem u službu tajnika – vježbenika  ( 1 izvršitelj/ica)  koji je objavljen u Narodnim novinama br.135/10 dana, 06.prosinca 2010. g., da će se testiranje (pisana provjera) kandidata održati dana 18. siječnja 2011. godine (utorak) od 09:00 do 10:00 sati na adresi Općina Okrug, Bana Jelačića 17, na I. katu u Općinskoj vijećnici. Na testiranje se pozivaju samo kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.
Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova trebaju pristupiti intervju koji će se održati dana 18. siječnja 2011. godine (utorak) u 10:30 sati na adresi Općina Okrug, Bana Jelačić 17, na I. katu u uredu Općinskog načelnika .
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i provjeru znanja za radno mjesto tajnik- vježbenik :
 
-          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
-          Zakon o izborima općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (N.N. br. 109/07 i 125/08)
-          Zakon o općem upravnom postupku (N.N. br. 47/09)
-          Statut Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09).