Pozivni natječaj za dodjelu Nagrada Općine Okrug u 2010. godini

 

Na temelju članka 4. i 20. Odluke o javnim priznanjima Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 3/98 i 11/09) i Zaključka Povjerenstva od 18. kolovoza 2010. godine (Klasa: 061-01/10-01-2, Ur.broj: 2184-04-8/10-1)   Povjerenstvo za dodjelu javnih   priznanja Općine Okrug raspisuje
 
                            POZIVNI NATJEČAJ
                  za dodjelu Nagrada Općine Okrug
                               u 2010. godini
 
I. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Okrug u 2010. godini. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
-građani,
-poduzeća i druge pravne osobe
-mjesni odbori.
II. Nagrada Općine Okrug dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Općini Okrug.
III. Nagrada Općine Okrug dodjeljuje se kao :
1.nagrada za životno djelo
2.godišnja nagrada
3.kolektivna nagrada
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u oblasti gospodarstvenog ili društvenog života od posebnog značaj za Općinu Okrug.
IV. Prijedlog za dodjelu nagrade Općine Okrug dostavlja se u pisanom obliku s obrazloženjem, a u privitku treba priložiti isprave kojima se dokazuju navodi iz obrazloženja. Predlagatelj u prijedlogu mora naznačiti za koju nagradu daje prijedlog , te pismenu suglasnost predloženika da bude kandidat za nagradu.
V. U jednoj godini može se dodijeliti najviše dvije nagrade za životno djelo, pet                   godišnjih i tri kolektivne nagrade. 
VI. Rok za dostavu prijedloga je 01. rujna 2010 godine .  
VII. Prijedlozi se dostavljaju na adresu : Općina Okrug , Općinsko vijeće, 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Bana Jelačić 17.,21 223 Okrug Gornji u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za nagradu Općine“ – Ne otvaraj  
 
Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Općine na tel. 021 796 962.