Priopćenje sa 11. sjednice Općinskog vijeća

U petak, 24. rujna, u Okrugu Gornjem u Općinskoj vjećnici održana je 11. sjednica Općinskog vijeća. Sve točke dnevnog reda su usvojene, a kao najznačajnija točka ističe se Plan gospodarenja otpadom u sklopu kojeg se elaborira integralni koncept gospodarenja otpadom koji bi se u konačnici oživotvorio provedbom ovog plana. Ovdje se, kao izuzetno značajan element sustava gospodarenja otpadom , a u cilju iskorištavanja vrijednih svojstava otpada, planiraju mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranje. Ovim planom će se predvidjeti lokacija površine 500 do 1000 m² za izgradnju reciklažnog dvorišta, te pet reciklažnih otoka za odvojeno prikupljanje papira, kartona, staklene, metalne i PET ambalaže.
 
Usvojena je i točka Izmjena i dopuna poslovnika Općinskog vijeća. Nakon analize poslovnika utvrđeno je da se otvorenost i javnost rada Općinskog vijeća može poboljšati, te građanima rad i odluke vijeća učiniti dostupnijim i zbog toga su napravljene izmjene temeljem kojih će se u budućnosti moći objavljivati audio ili audiovizualni zapis sjednica vijeća na web stranici Općine Okrug nakon nabavke adekvatne opreme.
 
Na sjednici je usvojen i prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja o dodjeli nagrada Općine Okrug u 2010. godini. Godišnja nagrada u vidu diplome i prigodnog dara dodjeljena je gospodinu Ivanu Peragi za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi, a nagrada će biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća na dan Općine Okrug.
 
Na sjednici je usvojena i Odluka o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, ploča s brojevima zgrada i način podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte. Po ovoj Odluci Općina će pribaviti pločice, a postavljanje će izvršiti Vlastiti pogon. Po Zakonu o naseljima troškovi pribavljanja i postavljanja pločica s brojevima zgrada padaju na teret vlasnika, a visina naknade za pribavljanje i postavljanje ploča utvrdit će se nakon što se provede postupak javne nabave. Naime, katastar priprema tehničku dokumentaciju za popis stanovništva koji će se u Hrvatskoj provoditi 2011. godine i zbog toga je nužno utvrditi kućni broj za svaki objekt. Na ovaj način konačno će nestati adrese bez broja što će stvoriti preduvjete za rješavanje niza trajnih problema, od uvođenja reda u u biračke popise, do reguliranja lista korisnika različitih socijalnih prava, jer će onemogućiti fiktivno prijavljivanje osoba na nepostojeće "bb" adrese.
 
Usvojena je i Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika zbog potrebnog usklađenja sa novim zakonskim odredbama te rebalans proračuna prema kojem će se ovogodišnji plan proračuna smanjiti za tri milijuna kuna s tim da se najveći dio odnosi na smanjenje programa gradnje komunalne infrastrukture.