Priopćenje sa 13. sjednice Općinskog vijeća

 

Temeljem čl. 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09 i 12/10) obavještavamo da je 16. ožujka (srijeda) 2011. godine održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine (općinskoj vijećnici) Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji.

 
Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj, gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp.Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanića), gosp. Dominik Matković, gđa. Merica Bešker, gosp. Pero Ćurić, gosp. Frane Radić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominika Matkovića), gosp. Nikola Đidara  (vijećnik liste HDZ-a), gosp. Dalibor Bareta i gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP-a) u nazočnosti Općinskog načelnika gosp. Ivice Radić i zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, pročelnika i rukovoditelja stručnih službi Općine Okrug, usvojilo je slijedeće akte :
1. Odluku o financiranju poslova katastra nekretnina na području Općine Okrug
2. Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za gradnju I faze  sportske dvorane u Okrugu Gornjem
3. Odluku o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na temelju ugovoru na području Općine Okrug
4. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala u Općini Okrug
5. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Ellen Enoksen Meling i Ingvar Geir Meling
6. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić „Trogir“
7. Zaključak po izmijenjenim uvjetima korištenja odlagališta za odvožnju komunalnog otpada
8. Rješenje o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja
9. Rješenje o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja
 
Vijeće je primilo na znanje Izvješće Općinskog načelnika o preraspodjeli sredstava planiranih proračunom općine Okrug za 2010., te povodom izvješća Općinskog načelnika  provelo raspravu o izgradnji škole.