Priopćenje sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Temeljem čl. 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09 i 12/10) obavještavamo da je 17. svibnja (utorak) 2011. godine održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine (općinskoj vijećnici ) B. Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj, gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp.Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanić), gosp. Dominik Matković, gđa. Merica Bešker, gosp. Pero Ćurić, gosp. Frane Radić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominik Matković), gosp.Ante Bareta, gosp.Mario Jakšić, gosp. Nikola Đidara (HDZ), gosp. Dalibor Bareta, gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP) u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radić, zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, pročelnika upravnih tijela i službi Općine Okrug,  usvojilo je slijedeće akte:

- Odluku o donošenju UPU turističke zone Duboka
Zaključak o prihvaćanjuIzvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. ZKG u Općini Okrug u 2010.
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2010.
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug 2010.
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2010.
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2010.
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava Proračuna Općine Okrug za potrebe socijalne skrbi u 2010.
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period srpanj –  prosinac 2010. godine
- Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2010. godinu
- Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2011. s odlukama o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. ZKG i Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug u 2011.
Vijeće je primilo na znanje Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih Proračunom Općine Okrug za 2011., Financijsko izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj - ožujak 2011. te Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Okrug za 2010.