Program svečanog obilježavanja Dana Općine Okrug i blagdana sv. Tudora

 

 
Okrug Gornji, 06. (subota) studenog 2010.godine
 
ŠC „BUŠINCI“ u 14.00 sati
POČETAK TURNIRA U BALOTAMA
 
 
 
Okrug Gornji, 07. (nedjelja) studenog 2010. godine
 
 
ŠC „BUŠINCI“ u 14.00 sati
REVIJALNI SPORTSKI PROGRAM
 
 
 
 
Okrug Gornji, 08. (ponedjeljak) studenog 2010. godine
 
NOVO GROBLJE u 10:30 sati
POLAGANJE VIJENACA I SVIJEĆA
 
 
KRIPTA CRKVE UZVIŠENJA „SV. KRIŽA“ u 11.30 sati
SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKRUG
 
 
ŽUPNA CRKVA UZVIŠENJA SV. KRIŽA 12:00 sati
KONCERT OZBILJNE GLAZBE
(NIKOLINA PINKO - SOPRAN, URSA VUKMAN - ORGULJE)
 
 
 
 
 Okrug Gornji, 09. (utorak) studenog 2010. godine
 
 
ŽUPNA CRKVA UZVIŠENJA SV. KRIŽA u 10:30 sati
 
PROCESIJA KROZ CIJELO MJESTO I SVEČANA SV. MISA KOJU PREDVODI FRA. MATE NIKOLA ROŠČIĆ