Revizija komunalne naknade

Obavještavaju se građani Općine Okrug da će se u narednom periodu vršiti revizija obveznika plaćanja komunalne naknade i provjera obračunskih površina nekretnina zbog uočenih manjkavosti u sustavu evidencije i naplate naknade te uočene pojave neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina na području Općine Okrug.

Općina Okrug će sklopiti ugovore o djelu s fizičkim osobama koje će obilaziti teren te vršiti uviđaj na licu mjesta. Pozivaju se svi građani Općine Okrug na suradnju, tj. molimo da pri obilasku popisivačicama, koje će imati iskaznicu Općine Okrug, date tražene podatke.