Zakazana 10. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 10. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 30. studenog (srijeda) 2022. godine s početkom u 16,30 sati u  zgradi Osnovne škole  (prostor suterena) na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B. Za sjednicu je predložen:

DNEVNI RED :

  1. Verifikacija Zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća
  2. Pitanja vijećnika
  3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj -  rujan 2022.
  4. Prijedlog Proračuna Općine Okrug za 2023. i projekcija proračuna za 2024. i 2025.
  5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2023.
  6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2023.
  7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2023.
  8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  9. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao kat.čest.4749 K.o Okrug Novi
  10. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine označene kao kat.čest.2374/12 K.o Okrug
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata