Zakazana 12. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 12. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 31. siječnja (utorak) 2023. godine s početkom u 17,00 sati u  zgradi Osnovne škole  (prostor suterena) na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B. Za sjednicu je predložen:

DNEVNI RED :

  1. Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o isplati jednokratnog novčanog dodatka korisnicima potpore za novorođeno dijete u 2022.
  4. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Okrug
  5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Okrug za 2023. godinu
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i opremanje sortirnice u Općini Okrug
  7. Davanje suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „KADUJICA“
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata