Zakazana 13. sjednica Općinskog vijeća

U srijedu, 16. ožujka 2011. godine s početkom u 17:00 sati, u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug - Općinskoj vijećnici održati će se 13. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Pitanja vijećnika

2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

3. Odluka o financiranju poslova katastra nekretnina na području Općine Okrug

4. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za gradnju I faze sportske dvorane u Okrugu Gornjem

5. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području Općine Okrug

6. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala u Općini Okrug

7. Stjecanje prava vlasništva na nekretnini u RH od stranih državljana Ellen Enoksen Meling i Ingvar Geir Meling

8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Okrug

9.  Davanje suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“

10. Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih Proračunom općine Okrug za 2010.

11. Rasprava o izmijenjenim uvjetima korištenja deponija za odlaganje komunalnog otpada 

12. Rasprava o izgradnji škole