Zakazana 13. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 13. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 27. travnja (četvrtak) 2023. godine s početkom u 17,00 sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća
 2. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022.
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2022.
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022.
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2022. 
 7. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2022.
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2022.
 9. Izvješće o radu Davatelja javne usluge t. d. RUDEJ d.o.o. (obrazac IRDJU) za 2022.   
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2022.
 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2022.
 12.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini  Okrug u 2022.
 13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug u 2022.
 14. Izvješće o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2022. 
 15. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.
 16. Prijedlog I Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2023. i projekcije proračuna za 2024. i 2025.
 17. Prijedlog I Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2023.
 18. Prijedlog Odluke o povećanju temeljenog kapitala trgovačkog društva RUDEJ d.o.o.
 19. Prijedlog Programa mjera poticanja poduzetništva na području Općine Okrug za razdoblje 2023.-2027. godine
 20. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Okrug 
 21. Prijedlog Zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično u turističkoj sezoni 2023.
 22. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Predio Bušinci do uvale Tatinja u Okrug Gornjem (UPU 18)
 23. Prijedlog Odluke o donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela Liveli u Okrugu Gornjem (UPU br.9.)
 24. Prijedlog Odluke o donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU br.3.)
 25. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug (dopuna dnevnog reda)
 26. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata