Zakazana 14. sjednica Općinskog vijeća

 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 09/09)   
                                                 
S A Z I V A M
 
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Okrug
 
Sjednica će se održati 17. svibnja 2011. godine (utorak) s početkom u  16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Okrug, Okrug Gornji, Bana Jelačića 17.
 
Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red
 
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
3. Odluka o donošenju UPU turističke zone Duboka
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Okrug u 2010.
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2010.
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2010.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2010.
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2010.
9. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava Proračuna Općine Okrug za potrebe socijalne skrbi u 2010.
10. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period srpanj – prosinac 2010.
11. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2010. godinu
12. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Okrug za 2010.
13. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih proračunom Općine Okrug za 2011.
14. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Okrug u 2011.
15. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2011.
16. Odluka o izmjenama Proračuna Općine Okrug za 2011.
17. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za period siječanj – ožujak 2011.
 
                                                     PREDSJEDNIK VIJEĆA:
                                      Marinko Kuzmanić, dipl. ing.