Zakazana 16. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 16. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 28. studenog (utorak) 2023. godine s početkom u 17:00 sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na  adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj - rujan 2023.
 3. Prijedlog Proračuna Općine Okrug za 2024. godinu i projekcija proračuna za 2025. i 2026. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okrug za 2024.
 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2024. godinu
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 7. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Okrug
 8. Analiza stanja i prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug za 2024.
 9. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split na području Općine Okrug za 2024.
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekta na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Okrug
 11. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru
 12. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Okrug
 13. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i /ili kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2024.godini
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2024.godinu
 16. Prijedlog Programa javnih potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u  2024. godini
 17. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2024. godinu
 18. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2024. godinu
 19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.
 20. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2024. godine u Općini Okrug
 21. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za razdoblje od 2024. do 2028. 
 22. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 23. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Općine Okrug za razdoblje 2023. - 2029.
 24. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata