Zakazana 17. sjednica Općinskog vijeća

 

U dane, ponedjeljak, 14. studenog 2011. godine s početkom u 9:00 sati te četvrtak, 17. studenog 2011. godine s početkom u 17:00 sati u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug - Općinskoj vijećnici održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
4.Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Okrug za 2010.
5. Financijsko izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2011.
6. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. u Općini Okrug
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2011.
8. Odluka o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Okrug za 2011.
9. Program izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2011.godinu
10. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug
11. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2011. godinu
12. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. u Općini Okrug
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2012. godinu 14. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Okrug za 2012. godinu
15. Program javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2012. godinu
16. Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2012. Godinu
17. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2012. godini
18. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Okrug u 2012. godini  
19. Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug
20. Proračun Općine Okrug za 2012. i projekcije proračuna za 2013. i 2014.
21. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2012.
22. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
23. Stjecanje prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Asbjorg Valstad i Geir Owe Valstad