Zakazana 20. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 20. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 25. lipnja (utorak) 2024. godine s početkom u 20,00 sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na  adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

  1. Verifikacija Zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća
  2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje od 01.01.-31.03.2024.
  3. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Okrug
  4. Prijedlog Dodatka Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu
  5. Prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara
  6. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskog redara
  7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za financije i proračun
  9. Pitanja vijećnika

 

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata