Zakazana 3. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 3. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 25. rujna  ( subota ) 2021. godine s početkom u 10,00 sati u zgradi Osnovne škole  (prostor atrija) na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B. Za sjednicu je predložen dnevni red:

-verifikacija mandata zamjenika vijećnika

 

 1. Verifikacija Zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća
 2. Polugodišnje izviješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj - lipanj 2021.
 4. Prijedlog III izmjena i dopuna Proračuna Općine Okrug za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.
 5. Prijedlog II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 6. Prijedlog I Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i  zdravstvu u Općini Okrug u 2021.
 7. Prijedlog I Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2021.
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 
 9. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
 10. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u RH
 11. Pitanja vijećnika

 

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata