Zakazana 4. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 4. sjednica općinskog vijeća

             Sjednica će se održati 20. studenog (subota) 2021. godine u zgradi Osnovne škole Okruk (prostor atrija) na adresi Put Mavarčice 24B Okrug Gornji s početkom u 16,00 sati.  Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine
 3. Prijedlog Proračuna Općine Okrug za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024.
 4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2022.  
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2022.
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2022.   
 8. Prijedlog Programa javni potreba u sportu u Općini Okrug u 2022.
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2022.
 10. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Općini Okrug za 2022. godinu
 11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.
 12. Prijedlog Smjernica razvoja sustava  civilne zaštite Općine Okrug za period 2022.-2025.
 13. Analiza stanja i prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug za 2022.
 14. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split na području Općine Okrug za 2022.
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2022
 16. Prijedlog Odluke o prijenosu postrojenja i opreme bez naknade
 17. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2022. godine u Općini Okrug
 18. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 19. Prijedlog IV Izmjena Proračuna Općine Okrug za 2021. i projekcija proračuna za 2022. i 2023.
 20. Prijedlog II Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2021.
 21. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata