Zakazana 6. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 6. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 26. ožujka (subota) 2022. godine s početkom u 10,30 sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na  adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED:

 1.  Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća
 2.   Pitanja vijećnika
 3.   Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021.
 4.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2021.
 5.   Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 6.   Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2021.  
 7.   Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2021.
 8.   Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2021.
 9.   Izvješće o radu Davatelja javne usluge t. d. RUDEJ d.o.o. (obrazac IRDJU) za 2021.    
 10.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2021.
 11.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2021.
 12.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2021.
 13.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug u 2021.
 14.  Izvješće o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2021.  
 15.  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.
 16.  Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2021.
 17.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi vijećnika Općinskog vijeća Općine Okrug
 18.  Zahtjev Hrvatske stranke umirovljenika

 

 

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata