Zakazana 7. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 30. travnja ( SUBOTA ) 2022. godine s početkom u 10,30  sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na  adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED:

 1.   Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća
 2.   Pitanja vijećnika
 3.   Izvješće o poslovanju t. d. RUDEJ d.o.o. za 2021.   
 4.   Izvješće o poslovanju t. d. KALASTAR d.o.o. za 2021.
 5.   Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okrug za 2022. i projekcija proračuna za 2023. i 2024.
 6.   Prijedlog I Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2022.
 7.  Prijedlog I Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2022.
 8.  Prijedlog I Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug za 2022.
 9.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju sortirnice (hale)
 10.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanju postupka javne nabave za radove na hidroizolaciji ravnog krova školske zgrade
 11.  Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja južno od uvale Kancelirovac u Okrugu Gornjem (UPU 2)
 12.  Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela Rastići u Okrugu Gornjem (UPU4)
 13.  Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela južno i zapadno od groblja u Okrugu Gornjem (UPU 7)
 14. Prijedlog Zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično u turističkoj sezoni 2022.

 

 

 

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata